გამოყოფილი ლიმიტის გადაჭარბების ან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის გამო

ანგარიში დროებით შეჩერებულია!

თუ თვენ ხართ ამ ანგარიშის მფლობელი და გესაჭიროებათ მეტი რესურსი
შესაძლებელია თქვენი ანგარიშის გადაყვანა უფასოდან პრემიუმზე.
Premium ანგარიშის შესახებ....
Tel: 233-005, 508-333